GRUNT HKD jest środkiem gruntującym o wysokiej przyczepności.

Jest to wymieszana z piaskiem kwarcowym dyspersja tworzyw sztucznych o wysokiej odporności na działanie środków alkalicznych.
Właściwości:
do gruntowania podłoży niechłonnych, oraz chłonnych przed układaniem kamiennych dywanów, płytek ceramicznych, tynkowaniem;
wzmacnia powierzchnię, reguluje chłonność, polepsza przyczepność;
nie zawiera rozpuszczalników i substancji lotnych;
kolor biały, powoduje białe zabarwienie powierzchni, zapach słaby;
paroprzepuszczalny, „oddychający”;
na ściany i sufity;
do wnętrz i na zewnątrz
wysoka przyczepność;
gotowy do użycia (wymieszać);
wysoka wydajność;
Stosowanie:
Gotowy do użycia środek gruntujący zwiększający przyczepność przed rozpoczęciem prowadzonych prac przed nałożeniem na powierzchnie należ grunt HARD HKD dokładnie wymieszać nie mieszać z innymi środkami, nie zagęszczać nie rozcieńczać wodą
Stosuje się na:
Tarasy, Balkony, Schody, przed położeniem kamiennych dywanów
gładko deskowane elementy betonowe i żelbetowe, wykonane na budowie lub pełne, prefabrykowane stropy żelbetowe,
pozostałe ścisłe i gładkie podłoża mineralne.
Dane techniczne:
czas schnięcia po nałożeniu masy od 12godzin do 24godzin
Temperatura stosowania: od +5°C do +30°C;
Orientacyjne zużycie: ok. 250-350 g/m²;
Odporność termiczna: -30°C do +80°C po wyschnięciu;
UWAGA Stosować według karty charakterystyki
WAŻNE INFORMACJE DODATKOWE
Gruntowaną powierzchnię należy chronić zarówno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania , przed bezpośrednim nasłonecznieniem, działaniem wiatru i opadów atmosferycznych.
Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu.
Należy chronić oczy i skórę. Przy bezpośrednim kontakcie z oczami skonsultować się z lekarzem. Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki.
Wyrób należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych wiaderkach, w warunkach suchych, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chronić przed przegrzaniem. Nie wolno pozostawiać otwartych napoczętych pojemników. Okres przydatności do użycia masy wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.