HARD MASA GRUNTUJĄCA POD TYNKI CIENKOWARSTWOWE jest podkładową masą tynkarską, przeznaczoną do przygotowania podłoża przed położeniem cienkowarstwowych tynków mineralnych , żywicznych,akrylowych,silikatowych,silikonowych HARD GRUNT jest uniwersalnym środkiem gruntującym na wszystkie rodzaje podłoży. Można go stosować na powierzchniach mineralnych (np. tynk cementowy, cementowo-wapienny), na płytach gipsowo-kartonowych, a także na podłożach gładkich, o bardzo niskiej chłonności (np. ściany i stropy betonowe, płyty OSB). stanowi też nieodłączny element bezspoinowych systemów ociepleń budynków Przez okres 8 miesięcy może służyć jako tymczasowa warstwa ochronna systemu ociepleń (zanim naniesiona zostanie warstwa wykończeniowa z tynku cienkowarstwowego). Może być używany wewnątrz i na zewnątrz budynku.

Zalety:

zapewnia idealną przyczepność tynku
redukuje chłonność i wzmacnia podłoża
ułatwia nakładanie i fakturowanie
wyrównuje kolorystykę podłoża
dostępny w 2000tyś kolrów

Przygotowanie podłoża pod tynk
Podłoże powinno być:
stabilne – dostatecznie sztywne, odpowiednio długo sezonowane – przyjmuje się, że czas sezonowania podłoży wynosi odpowiednio:
– dla nowych tynków cementowych min. 1 tydzień na każdy cm grubości
– dla ścian betonowych co najmniej 28 dni, suche,
równe – nierówności i ubytki należy wypełnić, stosując np. Zaprawy wyrównójące lub zaprawy klejące do wykonywania warstwy zbrojącej w systemach ociepleń. Przed naprawą podłoże należy zagruntować preparatem HARD GRUNT G-P
oczyszczone – z warstw mogących osłabić przyczepność tynku, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej.

Przygotowanie masy
Wyrób dostarczany jest w postaci gotowej do użycia masy. Nie wolno łączyć go z innymi materiałami, rozcieńczać ani zagęszczać. Bezpośrednio przed użyciem masę należy przemieszać celem wyrównania konsystencji.

Nakładanie masy
Masę należy rozprowadzić na przygotowanym podłożu (równomiernie na całej powierzchni) przy pomocy wałka lub pędzla.

Tynkowanie
Tynkowanie powierzchni lub przyklejanie okładzin można rozpocząć po całkowitym wyschnięciu masy, tj. po upływie ok. 12÷24 godzin od momentu jej naniesienia.

ZUŻYCIE
Średnio zużywa się 0,3 kg masy na 1 m2.

WAŻNE INFORMACJE DODATKOWE
Gruntowaną powierzchnię należy chronić zarówno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania tynku, przed bezpośrednim nasłonecznieniem, działaniem wiatru i opadów atmosferycznych.
Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu.
Należy chronić oczy i skórę. Przy bezpośrednim kontakcie z oczami skonsultować się z lekarzem. Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki.
Wyrób należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych wiaderkach, w warunkach suchych, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chronić przed przegrzaniem. Nie wolno pozostawiać otwartych napoczętych pojemników. Okres przydatności do użycia masy wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.