Charakterystyka:

Żywica poliuretanowa gruntująca HKD składnik A w połączeniu z żywicą poliuretanową HKD składnik B to wysokiej klasy produkt poliuretanowy przeznaczony do gruntowania podłoża pod posadzki typu kamienny dywan.
Charakteryzuje się niską lepkością, wysoką elastycznością oraz wysoką odpornością na warunki atmosferyczne i wodę.

Zastosowanie:

Służy jako grunt pod posadzki typu kamienny dywan stosowanych na zewnątrz i wewnątrz budowli .

Składniki A i B przeznaczone do użycia powinny mieć temperaturę ok. 15 oC
Zawartość opakowania z składnikiem B wlać w całości do opakowania z składnikiem A. Mieszać mieszadłem wolnoobrotowym ok. 3 minut tak aby spoiwo się nie napowietrzyło.
Po wymieszaniu należy natychmiast przystąpić do aplikacji ze względu na zachodzącą reakcję utwardzania.

Przydatność w temperaturze +10 oC ok. 40 minut
Przydatność w temperaturze +20 oC ok. 20 minut
Przydatność w temperaturze +25 oC ok. 15 minut