Charakterystyka:

GRUNT G-P jest gotowym do użycia preparatem wodny opartym na drobno cząsteczkowej dyspersji żywic syntetycznych. Posiada dużą zdolności penetracji, wnika silnie w głąb podłoża, powodując jego wzmocnienie i ujednorodnienie parametrów całej gruntowanej powierzchni. Reguluje proces chłonności podłoża i zapobiega odciąganiu nadmiernej ilości wody z wykonywanych na nim warstw, np. gładzi szpachlowych, zapraw klejących do płytek, wylewek itp. Dzięki temu poprawia warunki wiązania zapraw i przyczynia się do osiągnięcia przez nie zakładanych parametrów technicznych, w tym przyczepności.
Poprawnie zagruntowane podłoże daje powierzchnię matową i przepuszczalną parę wodną.

Zastosowanie:

GRUNT G-P przeznaczony jest do gruntowania i wzmacniania nasiąkliwych, nadmiernie chłonnych i osłabionych podłoży, wykonanych z betonu, gipsu, płyt gipsowo-kartonowych, tynków gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych, oraz powierzchni wykonanych z cegieł, gazobetonu i innych tego typu materiałów ceramicznych. Jest profesjonalnym środkiem do przygotowania podłoża przed wykonaniem okładzin ceramicznych czy mineralnych, tynku, posadzki, podkładu podłogowego, gładzi szpachlowej, tapet, itp. Nadaje się także do gruntowania materiałów drewnopochodnych. Może służyć również do wykonania powierzchniowej warstwy ochronnej na wylewkach – poprawia odporność wylewki na pylenie i ułatwia jej czyszczenie. Podłoża gipsowe przed malowaniem farbami wodorozcieńczalnymi należy gruntować, stosując się do zaleceń producenta farby. Grunt można używać na suchym podłożu, wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Zastosowany do gruntowania podłoża przed położeniem tapet ułatwia ich późniejsze odrywanie. Charakteryzuje się szybkim procesem wysychania.

UWAGA! Preparat zmniejsza nasiąkliwość podłoża, nałożony w nadmiernej ilości może spowodować utrudnione utwardzanie klejów wysychających przez odprowadzenie wody do podłoża – w przypadkach wątpliwych zaleca się wykonać próbne klejenie.