Kamienny dywan – poziom

Potrzebne narzędzia: packa metalowa, kielnia, wałek, kuweta, pędzel, mieszarka duża, mieszarka lub wkrętarka, nisko obrotowa, rękawiczki gumowe

Potrzebne materiały na wykonanie 1 m2
1) Grunt HKD pod hydroizolacje zużycie 0,5 kg na 1 m2
2) Hydroizolacja zużycie 2,5 kg na 1 m2. Zastosowanie, położyć dwukrotnie po 2 mm. Należy zatopić taśmę narożnikową HARD w pierwszej warstwie hydroizolacji na połączeniu ściany z tarasem oraz narożniki wewnętrzne jak i zewnętrzne jeżeli występują naroża.
3) Żywica gruntująca 0,130 gram na 1 m2
4) Montaż profili aluminiowych prostych lub łukowych na kleju hybrydowym. Profile stosujemy do wykonania dylatacji oraz dzielenia kolorów kruszyw oraz wykonywania wzorów.
5) Wykonanie warstwy kamiennego dywanu –do składnika A (duży pojemnik) należy wlać składnik B (mały pojemnik) wymieszać razem na małych obrotach małym mieszadełkiem. Tak przygotowane spoiwo należy wlać do wiaderka z kruszywem, wymieszać większym mieszadłem aby uzyskać jednolitą masę i rozkładać równomiernie na gr. 1 cm. Czas obróbki wymieszanego kruszywa z żywicą wynosi od 25 do 40 minut w zależności od warunków atmosferycznych. Stosować przy temperaturze od 10 o C do 25 C. Podczas pracy przy wygładzaniu kruszywa namaczać pace metalową preparatem HKD, tak aby paca nie kleiła się do żywicy, lepszy efekt wygładzania.

Sposób układania Kamienny Dywan POZIOM

1) Przed rozpoczęciem prac oczyszczamy powierzchnie tarasu, schodów, podłogi itp. Powierzchnia musi być sucha .
Gruntujemy powierzchnie GRUNTEM HKD przed położeniem hydroizolacji. Grunt nakładać
wałkiem lub pędzlem. Przed gruntowaniem należy grunt przemieszać.
Czas schnięcia około 24 godz.

2) Na zagruntowane podłoże Gruntem HKD nakładamy Hydroizolację HARDPLAST o grubości 2 mm pacą lub wałkiem .Przed położeniem należy masę przemieszać.
Czas schnięcia 24 godziny.

3) Nakładanie drugiej warstwy Hydroizolacji HARDPLAST 2 mm.
Czas schnięcia 24 godziny

4) Na wyschniętą Hydroizolacje HARDPLAST nakładamy żywicę gruntującą wałkiem, składnik A mieszamy ze składnikiem B na wolnych obrotach około 2 minuty małym mieszadełkiem.
Czas na rozprowadzenie około 25 minut.

5) Wykonanie warstwy kamiennego dywanu –w wiaderku znajduje się żywica składnik A i składnik B, te składniki mieszamy razem około 2 min na wolnych obrotach. Po zmieszaniu wlewamy do kruszywa i mieszamy mieszarką , tak aby kruszywo otoczyło się żywicą .Czas rozprowadzenia kruszywa wynosi od 25 min do 40 min w zależności od warunków atmosferycznych. Należy wylać kruszywo o grubości 1cm, podczas prac aby wygładzić kruszywo należy packę metalową spryskiwać preparatem HKD, całkowity czas schnięcia 24 h-48 h

Uwagi: powierzchnia musi być sucha przy każdym etapie prac, nie może być dużej wilgotności , nie wykonywać bezpośrednio na słońcu, przy wylewaniu kruszywa należy wykonać element w całości, ponieważ przy
Przerwaniu prac wyjdzie ślad łączenia. Do mycia narzędzi stosować rozpuszczalnik ksylenowy.

Kamienny dywan powierzchnia pionowa

1] przed położeniem hydroizolacji zagruntować powierzchnie gruntem hkd wałkiem lub pędzlem. Czas schnięcia 12 h-24 h w zależności od warunków atmosferycznych
2] położenie hydroizolacji o grubości 2mm pacą lub wałkiem czas schnięcia 24 h
3] położenie hydroizolacji drugą warstwę o grubości 2 mm czas schnięcia 24h
4] gruntowanie mokre na mokre oraz nakładanie kruszywa.

Opakowanie zawiera kruszywo, żywice oraz grunt, który umieszczony jest w małych pojemnikach.
Żywica do kruszywa znajduje się w dużych pojemnikach po dwa składniki a i b
Sposób układania pionu potrzebne narzędzia[ paca metalowa, mieszadełko, pędzel].
Małe pojemniki gruntu a i b mieszamy razem do uzyskania jednolitej masy.
Przygotowany grunt nakładamy pędzlem 10 min przed nałożeniem kruszywa, czyli mokre na mokre.
Następnie mieszamy żywicę w dużych pojemnikach składnik a i b razem do uzyskania masy , wymieszaną żywicę w postaci masy przerzucamy do wiaderka z kruszywem i mieszamy aby otoczyć kruszywo żywicą. Tak przygotowane kruszywo z żywicą nakładamy na mokry grunt na grubość kruszywa. Czas obróbki około 30 min

Montaż listwy schodowej.

Listwę montujemy na kleju elastycznym hybrydowym punktowo. Listwę należy wysunąć poza krawędź stopnia na grubość kruszywa czyli frakcja 2-4 wystawiamy listwę 4 mm, przy frakcji 4-8 wystawiamy listwę 8 mm poza krawędź stopnia.
Uwagi: nie kłaść pionu na słońcu świecącym bezpośrednio na powierzchnie pionowe, powierzchnie muszą być suche.

Instrukcje obsługi